Industrial Cleaning Services

Bluebridge Industrial Cleaning Services brengt er de juiste flow in

Water moet stromen. Maar als water de kans niet krijgt om dat te doen, treden er problemen op. Gelukkig is er dan een specialist zoals Bluebridge Industrial Cleaning. We ontstoppen leidingen, reinigen septische putten en sluiten regenwaterafvoeren aan.

Heeft uw gebouw af te rekenen met lekken? Zijn er regenwaterputten die gereinigd moeten worden? Of hebt u een opdracht voor reiniging met hoge druk? Bluebridge Industrial Cleaning Services werkt overal in België. Niet alleen voor bedrijven gespecialiseerd in voedselproductie, catering en farmaceutica, maar ook voor zorginstellingen, ziekenhuizen en overheid – vooral gemeenten.

Onze specialisaties


Ontstoppen & herstellen

Slib- vet- en septische putten ledigen

Slib- vet- en septische putten reinigen

Slib- vet- en septische putten herstellen

Regenwater aansluiten & reinigen


Lek detectie

Camera- en rookdetectie

Hogedruk reinigen

Neutraliseren mazout- en benzinetanks

Waarom Bluebridge Industrial Cleaning Services?

  • Ontstoppen en ruimen? Niet iedereen wil het doen. Het is een vak apart.
  • Eenmalige lokale opdracht of nationaal ruimingscontract: het kan allebei.
  • Voor zo'n bijzonder vak werken we met speciaal uitgeruste vrachtwagens.
  • Daarmee ledigen we elke septische put tot op de bodem.
  • We lozen het afvalwater altijd volgens de regelgeving.
  • Lekken opsporen? Doen we met zowel camera als sonardetectie.
  • Vanuit Eke, nabij Gent, vertrekken onze ontstoppers en ruimers voor opdrachten in het hele land.

Neem contact op


 
0800 12 885
Login planifix